Hoppa till innehåll

Kvalitetspolicy
Våra kvalitetsambitioner är att vara en professionell inom städ och städning i olika former.

 

Detta innebär att:

  • Vår personal skall vara punktlig och hålla överenskomma tider.
  • Vår personal skall upplevas som pigga, glada och engagerade.
  • All personal skall vara lätta att identifiera med företagets profil och med propert utseende.
  • Vi skall uppfylla kunders önskemål, krav och förväntningar i varje enskilt uppdrag så att varje uppdrag blir referens nästföljande uppdrag.
  • Vi skall ständig se över våra arbetssätt för att förbättra oss och verksamheten.
  • Vi skall bemöta alla på ett professionellt sätt.Denna policy omvärderas varje år efter att kundundersökning och sammanställning av underlag har gjorts.