Hoppa till innehåll

Miljöpolicy

Glans och Fresh i Sverige AB skall verka för att minimera egen och kunders miljöpåverkan så långt det är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt.

Detta gör vi genom att:

  • Källsortera vårt och kunders avfall, välja miljöanpassade kemikalier och förebygga föroreningar så långt det är möjligt.
  • Ha en ständigt pågående dialog med kunder, myndigheter och leverantörer om framtida miljöanpassade alternativ.
  • Välja och utveckla miljöanpassade arbetssätt, så långt det är möjligt.
  • Öka vår kunskap och vårt engagemang i miljöfrågor som berör oss och våra kunders produkter.
  • Identifiera, tolka och uppfylla de miljölagar och andra miljökrav som berör vår verksamhet.Vårt miljöarbete ska ständigt förbättras med hjälp av kontinuerligt reviderade miljömål och handlingsprogram.

 

Denna miljöpolicy skall omprövas varje gång en ny miljöutredning görs.